Luontoyhteys, elämänvoima ja rakkaus


luontoyhteysohjaajan koulutus

Kaunis ele luonnolle tervehdyttää samalla itseämme

Puut,

heidän hellyytensä kutovat

lukemattomia satuja

henget asustavat jokaisessa

tuulen heilahduksessa

olemme yhtä

vihreitten, lehtien, elämää sykkivien

valtavien voimien kanssa.


-Riitta Wahlström


Luontoyhteys on pysähtymistä luonnon ääreen. Vuorovaikutusta ja läsnäoloa. Sen ymmärtämistä, että olemme kaikki yhtä. Olemme riippuvaisia luonnosta ja se on meille elinehto. Sama luonto on ja elää kaikessa elollisessa. Me kaikki kannamme sisällämme ikiaikaista tietoa ja viisautta. Sama elämä sykkii ihan kaikessa, niin ihmisissä, kasveissa, puissa, kivissä, maassa, vedessä kuin eläimissäkin.

Erityisesti näinä aikoina tätä ymmärrystä olisi ensiarvoisen tärkeää herätellä henkiin kaikkialla ihmiskunnassa. Meidän tulisi elää vastavuoroisessa suhteessa luontoon aivan kuten elämme suhteessa muihin ihmisiin.

Olemme kohdelleet luontoa huonosti ja tasapaino on järkkynyt. Meidän tulee ymmärtää, että luonto ei ole olemassa vain hyötykohteena. Toimimalla viisaasti voimme elvyttää sekä ympäristöämme että itseämme. Se alkaa yksinkertaisesti siitä, että annamme luonnolle kiitoksemme, rakkautemme ja kunnioituksemme.

Luontoyhteysharjoitukset auttavat eheytymään. Kiittämällä luontoa tai tekemällä jonkin kauniin eleen luonnolle tervehdytämme samalla itsämme sekä luontoa.

Sillä sitä, mitä rakastamme, emme halua tuhota.


Terve mieli on toisia ja luontoa rakastava

Ekopsykologia korostaa sitä, että kaikki elollinen on osa meitä. Me olemme yhtä jokaisen organismin kanssa, hyönteisistä puihin ja vesiin. Tämä näkemys on vahvana myös monissa alkuperäiskulttuurien tavoissa, seremonioissa ja uskomuksissa. Ekopyskologia onkin saanut suuren osan näkemyksistään alkuperäiskansojen luontosuhteesta ja perinnetiedosta.


Ei ole olemassa erillisyyttä luonnosta, eläimistä, kasveista tai vedestä. Kun vesi voi huonosti ja vesi saastuu me emme voi hyvin. Kaikki on vasta-vuoroista. Mikään suhde ei ole yksisuuntainen. Jokainen kaadettu puu on osa meitä, jokainen hävitetty laji on osa meitä. Samalla tavalla kuin meren horisontin kauneus tai puiden lehvistön läpi virtaavan valon ihanuus. Kukkien herkkä tuoksu ja terälehtien hentous.  


Tiede on todennut lukuisin keinoin erillisyyskäsityksen harhaksi ja löytänyt mitä herkimpiä yhteyksiä kaikkien organismien välillä. Kerrotaan lukuisista kasvien ja ihmisen, sekä kasvien ja muiden organismien välisistä yhteyksistä. Huonekasvi reagoi jopa sellaisen ihmisen läsnäoloon, joka on kohdellut sitä huonosti.


Kun tiedät, tunnet ja koet olevasi yhtä kaiken kanssa, et voi kohdella huonosti itseäsi, luontoa tai muita ihmisiä. Terve mieli on tunteva, aistiva, auttava, kunnioittava sekä itseä, toisia ja luontoa rakastava. 

Luontoyhteysohjaajakoulutus

Luontoyhteys vahvistaa elämänvoimaa

Metsä puhuu sitä kieltä, jota me tarvitsemme ollaksemme henkisesti eheitä ja tunteenomaisesti vapaita sekä tuntien elämänvoiman läsnäolon. Metsä on kuin avaruuden helisevät tähdet ja loppumattoman rakkauden voimat, jotka luovat uutta elämää ja vahvistavat elämänvoimaa. 


Me olemme osa sitä suurta orkesteria, jota luonto kokonaisuudessaan johtaa. Me tunnemme siellä, metsän sylissä, vanhojen puiden lumossa jotain yhteyttä, jossa rajat katoavat. Meillä ei ole enää itseyttä erillisenä, vaan ykseys kaiken kanssa. Ja siksi me saamme erityistä voimaa. 


Luonto elpyy meidän rakkaudestamme


Vesi puhdistuu ja kasvit saavat voimaa kiitoksistamme. Voimme elvyttää luontoa ja henkinen luonnonsuojelu

onkin se, jota kaikki ihmiset pystyvät tekemään arkielämässään. Voimme kiittää vettä sekä lähettää

rakastavia ajatuksia puille, kasveille ja eläimille. Nyt jos koskaan, tämä on erityisen tärkeää.


Metsien ja vanhojen puiden suojelu on parasta turvallisuutta ja kallisarvoisinta, mitä me voimme jättää

perinnöksi jälkipolville. Jollemme nää monimuotoisen metsän arvoa, meillä ei ole mahdollisuutta elää.

Jollemme todella ala tehdä kaikkemme ylläpitääksemme metsiämme, me hävitämme kaiken tämän rakkauden, kauneuden

ja lumouksen, joita metsä, vanhat puut sekä iloisena virtaavat vapaat joet ja purot antavat.

Menetämme ihanien lähteiden peilit, joissa sammakot kurnuttavat ja maan ihmeellisestä povesta

pulppuavan veden, joka heijastaa taivaan eri valot, tähdistä aurinkoon, kuusta pilviin.


Jos säilytämme nämä aarteet, voimme säilyttää herkkyytemme, jossa luonnonhenget puhelevat, vedet kertovat tarinoita,

kalat tulevat juttelemaan ja jossa keijujen musiikki kukissa kutsuu hiljentymään. 

Meillä on metsän kehdossa se autuus, joka on alkuperäinen osamme.


Luontosuhteen muuttuminen rakkaudeksi ja myötätunnoksi kaikkia lajeja kohtaan on avainasemassa siinä, 

miten koko ihmiskunta saavuttaa takaisin menetetyn alkuperäisen suhteensa luontoon sekä luonnon ja ihmisen tervehtymisen. 

On todettu, että luontoa rakastavat ihmiset ovat myös teoissaan vastuullisempia kuin muut. Mielimaisema | Luontoyhteys

Luontoyhteys ja luonnonsuojelu


Metsässä voi kokea syvää yhteyttä ja rauhaa. Sellaista rauhaa, joka menee jokaiseen soluun ja sielun ytimeen. Erityisesti metsäluonnossa koetaan ykseyttä, sulautumista. Kun menee metsään, vain hiljentymään tai kävelemään on metsäyhteyden voima niin suuri, että kiitollisuus valtaa mielen. Metsän sylissä voi olla niin hyvä olla, että murheet ja tuskat huuhtoutuvat pois. 


Omasta terveydestä huolehtiminen voi merkitä myös vastuun ottamista ihmistä lähinnä olevasta ympäristöstä. Kuulumme tiettyihin asuinpaikkoihin, jotka ovat henkisen ravintomme lähteitä. Näitä asuinpaikkoja tulee hoitaa, kuten itseämme ja jokainen voi luoda tämänkaltaisen yhteyden maahan, metsään ja paikkaan missä asuu.


Luontoyhteyden ja pyhyyden kokeminen on alkuperäiskansoille ilmiselvää ja osa kulttuurien luonnonsuojelutapaa. Pyhänä pidettyä lajia, vanhaa puuta tai aluetta, ei saa tuhota, ei mistään hinnasta. Syväekologinen näkökulma katsoo esimerkiksi vanhaa puuta pyhänä, ainutkertaisena, arvokkaana ja monien eri lajien kotina. Syväekologisen ajattelun mukaan ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen luonnon terveydestä sekä saa henkiset kokemuksensa luontoyhteydestä. Ennen muinoin oli luonnollista kokea luonnon näkymätön maailma, luonnonhenget ja energiat, mutta nykyään niitä kummastellaan. 


Voisiko syväekologinen ajattelu- ja kokemustapa sekä luonnonsuojellullinen ja herkkä luontosuhde tulla yleiseksi ja hyväksytyksi tavaksi kohdata itsensä ja luonto? Kenties valtavirraksi alkaakin tulla oivallus siitä, että jokaisen onnellisuus ja hyvinvointi nähdään suoraan yhteydessä luonnon hyvinvointiin.  

Mielimiasema | Luontoyhteys

Löydä yhteys


Jokaisen luontoyhteys on uniikki ja ainutlaatuinen. Luontoyhteysohjaajan koulutuksen aikana saat uusia kokemuksia ja oivalluksia siitä, miten ohjattujen harjoitteiden avulla voi kokea luonnon voimavaroja ja itsetuntemusta kohottavan vaikutuksen. Koulutus on luontoyhteyttä syventävää ja tarjoaa valmiudet tiedostaa luontoyhteyden hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Saat tietoa luontoyhteyden tieteellisesti tutkituista kuntouttavista vaikutuksista, luontoherkkyydestä sekä luontosuhteesta meillä ja muualla. Koulutuksessa käsitellään ekopsykologian, eko-ja metsäterapian taustaa ja kansainvälisiä tutkimuksia sekä menetelmien soveltamista.


Koulutuksen aikana annetaan valmiudet tuntea laajasti luontoyhteyden kuntouttava ja eheyttävä voima sekä ohjata harjoitteita erilaisissa ryhmissä ja tilanteissa. Koulutus on vahvasti kokemuksellinen ja lukuisissa koulutuksen aikana ohjatuissa luontoyhteysharjoitteissa keskitytään voimavarojen ja itsetuntemuksen sekä luonnon herkän kohtaamisen ja tuntemisen menetelmiin.


Koulutus sopii myös kaikille, jotka tuntevat sydämensä sykkivän myötätuntoisesti elollisten
olentojen ja koko maapallon hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lähteitä: 

Wahlström, Riitta: Luonnonmukainen metsä ja hyvinvointi. Jatkuvaa kasvatusta jokametsään. Yrjö Norokorpi ja Timo Pukkala (toim.) Julk. Joen Forest Program Consulting. Joensuu. (82-95).
© Mielimaisema 2022  I  Tietosuojaseloste  I   www.mielimaisema.fi